Scheidingsmediation met het kind centraal

Wat houdt mediation precies in?

Familie- of echtscheidingsmediation is bedoeld om u, als ouders, tot afspraken te laten komen over hoe nu verder te gaan.

Die afspraken hebben betrekking op:

  • kinderen (gezag en omgang/hoofdverblijfplaats/verdeling zorg- en opvoedingstaken)
  • huisvesting
  • partner- en kinderalimentatie
  • financiële verdeling (denk aan pensioen,nalatenschap)

Deze afspraken leiden uiteindelijk tot een ouderschapsplan en een echtscheidingsconvenant. De basis voor de afspraken zijn de gesprekken met de mediator waarbij u uw verhaal kunt doen en uw wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden op tafel kunt leggen. Als professioneel mediator ben en blijf ik neutraal. De gesprekken vinden op vertrouwelijke basis plaats, zodat u zich veilig voelt om alles te bespreken. Het is mijn taak u te ondersteunen in de gespreksvoering, zodat u zich beiden voldoende gehoord voelt.

Hiermee vergroot u de kans op het maken van afspraken, die stand houden op langere termijn en waar uw kind bij gebaat is. Hiermee verkleint u de kans op langdurige en kostbare gerechtelijke procedures, die de kloof tussen beiden zullen vergroten.

Het kan zijn dat de relatie al eerder beëindigd is, maar de gemaakte afspraken met betrekking tot uw kind niet (meer)werken. Ook in dit geval kan ik u samen op het goede spoor helpen, zodat nieuwe, meer passende afspraken gemaakt worden. Deze kunnen worden vastgelegd in een verbeterd ouderschapsplan.

Mijn primaire doel als mediator is het verbeteren van de omgang tussen u, als ouders, zodat uw kind een onbezorgd en onbelast leven met beide ouders kan hebben. Ik begrijp dat dit geen gemakkelijk proces is. Uw kind speelt een eigen rol in de situatie en er zijn wellicht anderen betrokken. Hoe we dit samen gaan doen, staat beschreven in het traject.

Terug naar de vragen

‘Herstel van communicatie en vertrouwen tussen ouders is voorwaarde voor onbelaste omgang met kind.’

Vraag direct vrijblijvend een eerste gesprek aan

Kennismaking
  • Dit veld is verplicht
  • Het e-mailadres is niet geldig
  • Dit veld is verplicht
  • Zonder uw toestemming kunnen wij geen contact met u opnemen.

Wilt u vrijblijvend kennismaken en zien of Kind & Wij u van dienst kan zijn? Neem dan contact op door het formulier in te vullen. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Het telefonische kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.