Scheidingsmediation met het kind centraal

Hoe gaan we te werk?

Het traject kent vier onderdelen:

  1. Start mediation
  2. Kinderen
  3. Zakelijke aspecten
  4. Eindafspraken (ouderschapsplan)

Start mediation

Na introductie en bespreking/tekening van de mediationovereenkomst kan de mediation starten. Er wordt een inventarisatie gemaakt van verwachtingen, wensen, belangen, mogelijkheden en onmogelijkheden. Uit elkaar gaan is een zwaar proces van verlies en rouw. Er vindt een overgang plaats van de zekerheid van een relatie naar de nieuwe rol van ex-partner. Hier is vaak van alles aan vooraf gegaan. Iedereen ervaart dit anders.

Kinderen

Kinderen mogen geen slachtoffer worden van de scheiding. Uw rol als partners eindigt, maar uw rol als ouders eindigt nooit. Uw kind zal de rest van zijn/haar leven behoefte hebben aan een liefdevolle relatie met u beiden. Onderzocht wordt hoe u uw ouderrol wilt gaan invullen en hoe dit past in uw (nieuwe) leven. Als pedagoog kan ik u hierin begeleiden door met u te bespreken wat uw jonge kind nodig heeft.

Indien mogelijk voer ik gesprekken met u en uw kind gezamenlijk (zogenaamd paraplugesprek) of met uw kind alleen. Ik spreek alleen met het kind als u, als ouders, hiervoor open staat en het kind het aan kan (vanaf 4 jaar).

Mijn uitgangspunt is dat kinderen nooit onderdeel mogen worden van een machtsstrijd. Ook zij ervaren een eigen verlies door de scheiding. Doel is te komen tot afspraken over alles wat uw kind aangaat, zodat hij/zij minimaal belast wordt.

Zakelijke aspecten

Onderzocht wordt, aan de hand van de door u verstrekte informatie, welke zaken geregeld moeten worden op het materiële vlak, zoals partneralimentatie, kinderalimentatie, woning/hypotheek, pensioenen e.d. Als mediator kan ik u ondersteunen in de bespreking/ onderhandeling van deze zaken om tot instemming te komen over een regeling. De uiteindelijke afspraken mogen niet in strijd zijn met de wet en zullen uitvoerbaar moeten zijn.

Indien noodzakelijk kan ik u doorverwijzen naar deskundigen die u verder op weg kunnen helpen; zoals notaris, financieel adviseur of advocaat.

Eindafspraken

De eindafspraken met betrekking tot uw kind komen vast te liggen in uw ouderschapsplan. Ik zie erop toe dat dit plan uw kind en u het beste dient en aan alle wettelijke vereisten voldoet.

Uiteindelijk worden de afspraken in een echtscheidingsconvenant vastgelegd. Dit convenant kan worden ingebracht via een advocaat in de echtscheidingsprocedure.

‘Geef niet op! Ieder kind verdient omgang met beide ouders!’

Vraag direct vrijblijvend een eerste gesprek aan

Kennismaking
  • Dit veld is verplicht
  • Het e-mailadres is niet geldig
  • Dit veld is verplicht
  • Zonder uw toestemming kunnen wij geen contact met u opnemen.

Wilt u vrijblijvend kennismaken en zien of Kind & Wij u van dienst kan zijn? Neem dan contact op door het formulier in te vullen. Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken. Het telefonische kennismakingsgesprek is gratis en vrijblijvend.